Zawartość

 

Najnowsze
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
facebook twitter rss
Prawo ochrony środowiska dla praktyków
Menadżer produktu

Prawo ochrony środowiska dla praktyków jest to poradnik w wersji on-line, który powstał z myślą o specjalistach ds. ochrony środowiska pracujących zarówno w administracjach, jak i zakładach przemysłowych.

Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy dla wszystkich osób zajmujących się ochroną środowiska. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami w całym obszarze ochrony środowiska oraz prezentuje praktyczne wskazówki i przykłady.

Autorami są wybitni prawnicy od lat zajmujący się prawem ochrony środowiska, będący pracownikami m.in.: Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu, Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego.
Zespół autorów jest pod redakcją dr Jerzego Jendrośki i dr Jana Jerzmańskiego.

Abonament 12 miesięcy - 599 zł Abonament 3 miesiące - 299 zł

Ostatnio dodane zagadnienia:

  • Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody
  • Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • Rozporządzenie w sprawie selektywnego zbierania odpadów
  • Redukcja obowiązków administracyjnych związanych z obowiązkami informacyjno-sprawozdawczymi
  • Czynniki środowiskowe warunkujące proces rekultywacji
  • Kary za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi na rok 2017
  • Dokumentacja hydrogeologiczna
  • Opracowywanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
  • Zasady gospodarowania odpadami – sprzętu elektrycznego, elektronicznego, bateriami i akumulatorami -  zużyty sprzęt
  • Obowiązek likwidacji urządzenia wodnego w świetle przepisów prawa i orzecznictwa